Izolace střechy vnější

Stříkané pěnové izolace nacházejí široké uplatnění při tepelné izolaci a hydroizolaci vnějšího opláštění plochých a šikmých střech průmyslových a zemědělských objektů, jelikož je střecha díky působení klimatických vlivů jednou z nejnamáhanějších součástí stavby.

Správně provedená izolace střechy zamezí únikům tepla, promrzání, prohřívání, zatékání či kondenzaci.

Stříkané pěnové izolace lze použít pro střechy ploché, šikmé, plechové (včetně trapézového plechu), lepenkové, betonové.

Pro vnější izolace střech používáme odlišné postupy, které závisí především na druhu a stavu materiálu, střešní krytiny. Vždy se snažíme navrhnout taková řešení, která budou nejen nejúčinnější pro vyřešení dané problematiky, ale i nejšetrnějším zásahem do původní skladby stávajícího povrchu střechy, abychom tím, pokud to není bezpodmínečně nutné, zbytečně nezvyšovali náklady na přípravu před samotným nástřikem.

Stříkaná pěnová izolace vyřeší problém se zatékáním, aniž by byla nutná výměna střešní krytiny!

Nejvíce problematické jsou střechy lepenkové, kdy dochází k popraskání lepenky v ploše i svárech (popř. utržení) a těmito místy pak zatéká. U plechových (trapézových, vlnitých) střech jsou to místa, kde se plechy překrývají a v místech kotvení.

V případě tepelné izolace střechy používáme tvrdou pěnu (pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou) o hustotě 43 - 60 kg/m3, která má i hydroizolační vlastnosti. Jako ochranu před UV zářením, následně překryjeme nástřikem polyurey nebo akrylátovým nátěrem určeným pro PUR střechy.

V případě hydroizolace je možné střechu nastříkat pouze vrstvou polyurey. V případě větších děr, trhlin, mezer, kdy dochází k zatékání nebo prosakování vody pak volíme variantu s použitím stříkané pěny, která tato poškozená místa vyplní.

 

Proč izolovat střechu pěnovou izolací?

Stříkaná pěnová izolace je nástřikový systém, při jehož aplikaci není třeba žádné kotvení, lepení či jiné upevňování materiálu. Dokonale přilne k jakémukoli podkladu jako je beton, folie, plech, lepenka a další bez vzduchových mezer. Vyplní veškeré skuliny, mezery, praskliny a její aplikací nám vznikne monolitický povrch beze spojů.  

Stříkané pěnové izolace nacházejí své využití i na místech, na která běžná izolace nestačí, protože se dokáží přizpůsobit zakřivení a jiným povrchovým nepravidelnostem. Často se proto využívají právě jako izolace střechy. Tyto tvrdé izolační pěny působí vlastně jako bezespojový, monolitický obal na přikrytí střechy.

Použití střešní pěny

Na rozdíl od běžných střešních izolací je stříkaná pěnová izolace bezespojová, protože se nanáší nástřikem rovnoměrně a nepřerušovaně, což zajišťuje její bezchybné izolační vlastnosti.

Při rekonstrukcích není při použití stříkané pěnové izolace vždy bezpodmínečně nutné odstranit původní skladbu střechy. Jediným požadavkem před její aplikací je odstranění prachu a drobných odpadků, aby se zajistila její bezchybná přilnavost a dostatečná pevnost podkladu, na který se bude pěna aplikovat.