Izolace stropu a podlahy

Specializujeme se na aplikaci stříkaných pěnových izolací pro stropy, sklepní stropy, podlahy. Všechny tyto postory představují poměrně velkou plochu v nemovitosti, proto nám zde může docházet k velkému úniku tepla a kvalitním zateplením získáme značnou úsporu na vytápění. Smyslem aplikace stropních izolací je snížit tepelné výměny v domě. Dalším efektem může být zamezení hlučnosti.

Nástřikový systém izolační pěny nám umožní pěnu aplikovat na jakýkoli povrch (folie, beton, kov, dřevo), kdy tím, že dokonale k materiálu přilne eliminujeme vzduchové mezery mezi izolovaným povrchem a izolantem a rovněž se vyhneme složitému upevňování materiálu k izolovanému povrchu. Pěna nesedá, nemění svůj tvar, takže získáme dokonale izolovaný povrch bez spár a spojů na dlouhou dobu. Velkou výhodou při využití pěny je její aplikace, kde je možné izolovat až 300 m2 denně.

Při izolaci podlah a stropů je možné použití měkké i tvrdé pěny. Vždy navrhujeme řešení individuálně, podle toho v jaké části nemovitosti se pěna aplikuje. 

Měkká pěna se aplikuje tam, kde není příliš zatěžována a není třeba, aby nám plnila i hydroizolační funkci, například do podlahových roštů, v případě stropů do rastrů pod sádrokarton. Tvrdá pěna je vhodná k použití v místech, kde není dostatečný prostor pro sílu izolace, v místech kde bude následně dále zatěžována (např. beton na podlahu) a nebo v místech, která nemusí být dále zakryta.

Dalším efektivním využitím aplikace pěny je izolace sklepních stropů, které jsou nejčastejším zdrojem úbytků tepla. Na sklepní stropy se aplikuje tvrdá pěna, která vytváří hydroizolační vrstvu. Ta zamezuje tvorbě plísně a nasávání vlhkosti. V kombinaci s izolací podlahy získáte maximální efektivitu při vytápění a ušetříte až 50% výdajů.

Podlaha propouští zhruba 10% tepla z místnosti, je však žádoucí, abyste zbytečně neohřivali třeba sklep. Ušetříte za vytápění místností v především v nevytápěných suterénech budov. Dalším důležitým prvkem je odhlučnění místností. 

Zateplení podlah je důležité řešit již při výstavbě nových domů. Zpětné řešení izolací podlahy může být velmi nákladné a náročné na realizaci.