Izolace základů staveb

Provádíme izolace základů staveb v místě takzvaného soklu, kde je styčná plocha nadzemní část stavby a jeho základů. Tento systém zabraňuje průniku vlhkosti a tím eliminuje možnost plesnivění. Zároveň je účinnou ochranou před promrzáním. Rovněž provádíme izolace základových desek, kdy získáme celistvou plochu bez jakýchkoli spojů a získáme tak dokonalou bezespárovou izolaci.

Takové zateplení provádíme v závislosti na konkrétní stavbě. V praxi se izolace může dostat téměř metr pod úroveň země. Díky tomu zamezíme vzniku tepelných mostů mezi základy a obvodovými zdmi stavby. Stříkaná pěnová izolace má různé využití a pro vaší stavbu použijeme nejvhodnější pěnu.

Jak postupujeme při izolaci základů

Při aplikaci izolace používáme tvrdou pěnu. pro svoje hydroizolační vlastnosti. Základem je vždy dobře očištěný povrch, na který chceme izolaci aplikovat. Zároveň musí být suchý, protože voda nebo vlhkost má negativní vliv na adhezi, tedy přilnutí pěnové izolacek izolovanému povrchu. Pěna po nanesení mnohonásobně zvětší svůj objem, proto vyplní veškeré dutiny a skuliny nebo praskliny ve zdi. Tím se zamezí úniku tepla a zabráníme vlhkosti i vodě, aby se do těchto prostorů dostala. Pěna velice rychle ztuhne, můžeme proto aplikovat i další materiály, které v daném případě budeme používat.